Bewoners aan zet

Bewoners en gemeente hebben de handen ineen geslagen om samen het Cascadepark te ontwikkelen. Het initiatief verschuift naar de gebruikers van het park.

Bewoners komen zelf in actie. De gemeente pakt steeds meer de ondersteunende rol. Ook het beheer doen bewoners en gemeente straks samen.

“Samen kunnen we meer”

zegt Kwartiermaker Anja de Graaff van de Gemeente Almere en verbind daarmee bewoners, gemeente en anderen om de droom van het Cascadepark te realiseren.

Initiatiefnemers

De “Vrienden van het Cascadepark”, De CAH Almere, basisschool de Droomspiegel, De Schoor, KindercASLa en de Gemeente Almere zijn belangrijke partners om van het Cascadepark een etalage van duurzaamheid te maken.

Duurzaam stadsdeel

De Almere Principles geven richting aan duurzame ontwikkeling van Almere Poort. “Mensen maken de stad” komt bijna nergens zo sterk tot uiting als in het Cascadepark.

Meer dan 1000 woorden

Film is het middel om de nieuwe vorm van samenwerken op gang te brengen. Van dromen naar
‘3, 2, 1… Actie!’

De methode “Beeldende Participatie” van Alain Volz en Roel Simons helpt op speelse wijze om een nieuw groot verhaal te vertellen en te verbinden met de kleine verhalen.

Dromen… doe je samen

Op 11 oktober komen 65 bewoners, ambtenaren, scholen, en andere gebruikers van het Cascadepark bij elkaar en bedenken: hoe komt hún park eruit te zien ?!

Die avond levert maar liefst 450 dromen, beelden, ideeën en voorzieningen op. Maar nog belangrijker: deelnemers verbinden zich op een voor hun nieuwe manier, benoemen concrete acties die zij de weken erna meteen samen kunnen oppakken.

Dromen… en dan doen!

11 december. Er staan tenten in het lege park. 150 mensen trotseren de kou. Ze praten, plakken fotocollages, maken filmpjes én planten de eerste bomen en bloembollen.

De tweede Cascadepark bijeenkomst, door bewoners zelf mee georganiseerd, heeft drie doelen:
1. Meer mensen de gelegenheid geven om alsnog in te stappen (sociale cohesie);
2. De stap te maken van ‘praten over’ naar ‘werken aan’ (actie);
3. Creëren van de eerste zichtbare resultaten in het Cascadepark (resultaat).

Organische groei in praktijk

De zaadjes zijn geplant. De stap van praten naar doen blijft echter lastig. Het werken met film blijkt te helpen om over deze drempel te stappen. De films, nu ook door bewoners zelf gemaakt, laten zien: dit gebeurt er nu al ! En nodigen uit: groei mee !   

Hoewel er nog werk te doen is bruist het al in het Cascadepark. Er zijn veel initiatieven opgestart en de eerste vruchten daarvan worden zichtbaar in het park.
Er is ook al off-spring in de vorm van grotere projecten en voorzieningen zoals een kinderboerderij en een theehuis.  


© seriousvideo.nl | all rights reserved 2012 |